Algemene richtlijnen

Hieronder vind je de algemene richtlijnen terug voor de horecaondernemer, het personeel, de gasten en de leveranciers in de horecasector.

Download algemene richtlijnen
Horecaondernemer Personeel Gasten Leveranciers

Algemene richtlijnen horecaondernemer

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Een goede uitvoering van deze richtlijnen zorgt ervoor dat de veiligheid van personeel, gasten en leveranciers maximaal gegarandeerd wordt tijdens de graduele heropstart. Dit zijn de richtlijnen voor de horecaondernemer:

• Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.

• Neem tijdig contact op met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om het te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.

• Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affichage en signalisatie zichtbaar bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en socialemediakanalen.

• Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.

• Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is verplicht voor bezoekers vanaf 16 jaar en ouder van voorzieningen van horeca-activiteiten, met uitzondering van: de buitenruimtes van deze voorzieningen, inclusief de terrassen; en kortstondige toegang die niet gericht is op een consumptie in de voorziening (bv. toegang tot het toilet) mits een mondmasker gedragen wordt, hetzelfde geldt voor takeaway.

Het dragen van een mondmasker is ook verplicht voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers, ook in de keuken). Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

• Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering:

– Installeer de applicatie Coronalert op uw smartphone zodat u verwittigd wordt in geval van een risico op besmetting en u kan meehelpen bij de contact tracing van besmettingen.

– Zorg steeds voor goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.

– Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.

– Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact met personeel en/of klanten.

– Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.

– Gelieve contactloos of elektronisch betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.

– Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.

• Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, ingang, …).

• Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

• Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk.

• Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.

• Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Meer informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl/ventilatie/.

• Leg in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette personen.

• Leg in een actieplan vast hoe een propere luchtkwaliteit verzekerd kan worden.

• Neem ook de richtlijnen voor personeel, gasten en leveranciers door. Hierin staan ook afspraken met de ondernemer.

Algemene richtlijnen voor personeel

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen van toepassing om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. De wettelijke maatregelen zoals die te vinden zijn in de ministeriële besluiten en de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” gelden steeds voor het personeel. Deze dienen ook door het personeel strikt te worden nageleefd tijdens de graduele heropstart. De gids verduidelijkt nogmaals enkele richtlijnen voor het personeel:

Het personeel moet voorzien zijn van alle noodzakelijke beschermingsmaterialen, zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

• Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.

• Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.

• Het dragen van een mondmasker is ook verplicht voor iedereen die in de horeca werkt (operator en medewerkers, ook in de keuken). Als een masker om medische redenen niet kan worden gedragen, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

Algemene richtlijnen voor gasten

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Deze dienen ook door de gasten strikt te worden nageleefd tijdens de graduele heropstart. Dit zijn de richtlijnen voor de gasten:

Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.

• Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.

• Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of klanten.

• Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.

• Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen. Was je handen telkens bij aankomst en vertrek.

• Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.

• Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is verplicht voor bezoekers vanaf 16 jaar en ouder van voorzieningen van horeca-activiteiten, met uitzondering van: de buitenruimtes van deze voorzieningen, inclusief de terrassen; en kortstondige toegang die niet gericht is op een consumptie in de voorziening (bv. toegang tot het toilet) mits een mondmasker gedragen wordt, hetzelfde geldt voor takeaway.

• Zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt om toegang te verlenen tot de instelling, is het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als de klant aan tafel of aan de bar zit.

• Er mogen maximaal 6 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) aan een tafel, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont.

• Elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten, behalve om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen.

Algemene richtlijnen voor leveranciers

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Een goede uitvoering van deze richtlijnen zorgt ervoor dat de veiligheid maximaal gegarandeerd wordt tijdens de graduele heropstart. Dit zijn de richtlijnen voor de leveranciers:

• COVID-19-maatregelen en afspraken worden op voorhand bezorgd aan leveranciers. Er wordt ook de nodige affichage en signalisatie voorzien in de leverzones. De leverancier volgt strikt de COVID-19-preventiemaatregelen en werkinstructies op die gelden voor de betrokken horecazaak.

• Noodzakelijke handhygiëne moet voorzien worden voor de leveranciers. Er moeten middelen ter beschikking gesteld worden om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep) en te drogen en/ of te ontsmetten. Geschikte handgels worden voorzien op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is. Ook handgel of ontsmettingsmiddel wordt voorzien aan iedere in- en uitgang. Was en ontsmet uw handen na de levering / betaling.

• De ondernemer zorgt vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden voor leveringen.

• Het gebruik van het sanitair door leveranciers is toegelaten. Maak hierover afspraken.

• De horecaondernemer en zijn werknemers zorgen ervoor dat de leverancier zijn werk in veilige omstandigheden kan verrichten.

• Geef de voorkeur aan het ondertekenen van leveringsbonnen door a posteriori te scannen. In elk geval zorgt men bij het ondertekenen van de leveringsbonnen ervoor dat de regels inzake social distancing worden nageleefd. Het document wordt door de horecaondernemer met zijn eigen balpen ondertekend. Wordt er een PDA (d.i. een personal digital assistant) gebruikt om de leveringsbon te ondertekenen, dan dienen de PDA en de stift die gebruikt worden, na de ondertekening te worden ontsmet.

• Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk. Bij gebruik van een betaalterminal wordt de terminal voor en na gebruik ontsmet.

• De ondernemer legt in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette leveranciers. De leverancier met gezondheidsklachten mag niet leveren. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt de leverancier onmiddellijk naar huis gestuurd. Leveranciers informeren de ondernemer indien ze kort na de levering ziek worden. In het actieplan moet ook worden vastgelegd wat er in dit geval moet gebeuren.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*