Algemene richtlijnen t.e.m. 8 juni ’21

Hieronder vind je de algemene richtlijnen terug voor de horecaondernemer, het personeel, de gasten en de leveranciers in de horecasector.

Download algemene richtlijnen
Horecaondernemer Personeel Gasten Leveranciers

Algemene richtlijnen horecaondernemer

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene
COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Een goede uitvoering van deze richtlijnen zorgt ervoor dat
de veiligheid van personeel, gasten en leveranciers maximaal gegarandeerd wordt tijdens de graduele heropstart. Dit zijn de richtlijnen voor de horecaondernemer:

 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
 • Duid een COVID-19-coördinator aan, indien er geen interne preventieadviseur is. Zorg ervoor dat deze persoon een degelijke opleiding heeft gekregen.
 • Neem tijdig contact op met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in contact komen, om het te informeren over de regels
  in uw onderneming. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
 • Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affichage en signalisatie zichtbaar bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en socialemediakanalen.
 • Vóór hun aankomst in een accommodatie moeten de gasten informatie ontvangen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen.
  • De gasten moeten ervan op de hoogte worden gesteld dat zij hun verblijf moeten uitstellen indien zij symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.
  • Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering:
  • Draag steeds een mondmasker bij verplaatsingen en beperk uw verplaatsingen binnen de horecaonderneming.
  • Neem maatregelen om een fysieke afstand van minimaal 1,5 meter te garanderen bij de ontvangst van de gasten.
  • Zorg steeds voor goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
  • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.
  • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact met personeel en/of klanten.
  • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
  • Gelieve contactloos of elektronisch betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
  • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
 • De verplaatsingen van de klanten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
 • Klanten moeten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
 • Leg vooraf aan alle werknemers de voorziene COVID-19-preventiemaatregelen uit en zie erop toe dat ze deze strikt naleven. Spreek de werknemers direct aan bij nietnaleving.
 • Het personeel hanteert een strikte aflijning van tafels of van taken (ofwel schoonmaken en afruimen, ofwel bedienen, ofwel keukenwerk).
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de horecazaak).
 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bv. toiletten, terras, …).
 • Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven. Zoals chirurgische mondmaskers.
 • Zorg ervoor dat het personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt (keukengerei, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s…)
 • Voorzie in de sanitaire installaties van de onderneming uitsluitend papieren handdoeken of papier op rol en afsluitbare vuilnisbakken. Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (i.e. horecaondernemer en personeel). Bij medische redenen mag het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm.
 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Meer informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl/ventilatie/.
 • Restaurants en cafés mogen geopend blijven van 08u00 tot 22u00, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.
 • Er geldt een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.
 • Om de social distancing te vergemakkelijken kan het een optie zijn om het terras uit te breiden, natuurlijk mits de nodige vergunningen.
 • Leg in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette personen.
 • De horecaondernemer mag personeel met gezondheidsklachten niet naar het werk laten komen. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt het personeelslid onmiddellijk en op een veilige manier naar huis gestuurd (i.e. met een chirurgische mondmasker, bij voorkeur geen openbaar vervoer, ontsmetting van materialen waar de medewerker de afgelopen 2 dagen vooral in contact mee is geweest).
 • De horecaondernemer informeert bij aankomst over de regels in verband met de gezondheid van de gasten, mag gasten met gezondheidsklachten die mogelijk op COVID-19 wijzen niet laten inchecken en moet hen de toegang tot de onderneming weigeren.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en de hoest-/niesetiquette en de handhygiëneprocedures in acht te nemen. De vermoedelijke besmette persoon moet ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen.
 • Het vermoedelijke geval moet, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gemeld bij de lokale, medische diensten.
 • Indien ene vermoedelijk of bevestigd geval van COVID-19 in een binnenruimte heeft verbleven, moet deze ruimte eerst goed worden geventileerd gedurende ten minste 1 uur en vervolgens zorgvuldig met een neutraal detergens worden gereinigd, waarna de oppervlakken worden ontsmet met een ontsmettingsmiddel dat werkzaam is tegen virussen. Als alternatief kunnen 0,05-0,1 % natriumhypochloriet of producten op basis van ethanol (ten minste 70 %) worden gebruikt voor ontsmetting na de reiniging met een neutraal detergens. Alle mogelijk besmette textielproducten (bv. handdoeken, beddengoed, gordijnen, tafelkleden enz.) moeten op 90 °C worden gewassen met een gewoon wasmiddel. Indien de kenmerken van de stof niet toelaten dat deze zo heet wordt gewassen, moeten bleekmiddel of andere middelen voor de ontsmetting van textiel aan de wascyclus worden toegevoegd.
 • Vraag aan vertrekkende gasten je te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden.
 • Neem ook de richtlijnen voor personeel, gasten en leveranciers door.
  Hierin staan ook afspraken met de ondernemer.

Algemene richtlijnen voor personeel

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen van toepassing om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. De wettelijke maatregelen zoals die te vinden zijn in de ministeriële besluiten en de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” gelden steeds voor het personeel. Deze dienen ook door het personeel strikt te worden nageleefd tijdens de graduele heropstart. De gids verduidelijkt nogmaals enkele richtlijnen voor het personeel:

 • Hanteer een strikte aflijning van tafels of van taken (ofwel schoonmaken en afruimen, ofwel bedienen, ofwel keukenwerk).
 • Het personeel moet voorzien zijn van alle noodzakelijke beschermings-materialen, zoals die door de overheid worden voorgeschreven. Zoals bvb. de verplichte chirurgische mondmasker of hygiënische handschoenen.
 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Het dragen van een chirurgische mondmasker is verplicht voor ieder personeelslid. Enkel en alleen bij medische redenen mag het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm.
 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.
 • De horecaondernemer mag personeel met gezondheidsklachten niet naar het werk laten komen. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt het personeelslid onmiddellijk en op een veilige manier naar huis gestuurd (i.e. met een chirurgische mondmasker, bij voorkeur geen openbaar vervoer, ontsmetting van materialen waar de medewerker de afgelopen 2 dagen vooral in contact mee is geweest).
 • Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en de hoest-/niesetiquette en de handhygiëneprocedures in acht te nemen. De vermoedelijke besmette persoon moet ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen.
 • Het vermoedelijke geval moet, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gemeld bij de lokale, medische diensten.

Algemene richtlijnen voor gasten

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Deze dienen ook door de gasten strikt te worden nageleefd tijdens de graduele heropstart. Dit zijn de richtlijnen voor de gasten:

 • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 meter.
 • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
 • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.
 • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of klanten.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen. Was je handen telkens bij aankomst en vertrek.
 • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Gasten dragen een mondmasker in horecazaken, behalve wanneer ze aan tafel zitten. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd.
 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten, of om de rekening te betalen.
 • Iedere persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.

Algemene richtlijnen voor leveranciers

Om de heropstart van een horecaonderneming goed te laten verlopen zijn de algemene COVID-19-preventierichtlijnen essentieel. Een goede uitvoering van deze richtlijnen zorgt ervoor dat de veiligheid maximaal gegarandeerd wordt tijdens de graduele heropstart. Dit zijn de richtlijnen voor de leveranciers:

 • Mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Leveranciers dragen steeds een mondmasker.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om
  dit te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak).
 • COVID-19-maatregelen en afspraken worden op voorhand bezorgd aan leveranciers. Er wordt ook de nodige affichage en signalisatie voorzien in de leverzones. De leverancier volgt strikt de COVID-19-preventiemaatregelen en werkinstructies op die gelden voor de betrokken horecazaak.
 • Noodzakelijke handhygiëne moet voorzien worden voor de leveranciers. Er moeten middelen ter beschikking gesteld worden om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep) en te drogen (papieren doekjes of papier op rol, geen handdoeken of elektrische handdrogers) en/ of te ontsmetten. Geschikte handgels worden voorzien op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is. Ook handgel of ontsmettingsmiddel wordt voorzien aan iedere in- en uitgang. Was en ontsmet uw handen na de levering / betaling.
 • De ondernemer zorgt vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden voor leveringen.
 • Maximaal één leverancier tegelijk is toegelaten. Maak afspraken inzake leveren afhaaltijden, bij voorkeur buiten de openingsuren, waarbij deze zelfs ’s morgens vroeg kunnen doorgaan (bv. om 4u of 5u). Belangrijk hierbij is dat de lokale besturen enige tolerantie tonen en dit toelaten.
 • Het gebruik van het sanitair door leveranciers is toegelaten. Maak hierover afspraken. Gebruik in de sanitaire installaties van de onderneming uitsluitend papieren handdoeken of papier op rol en afsluitbare vuilnisbakken.
 • De horecaondernemer en zijn werknemers zorgen ervoor dat de leverancier zijn werk in veilige omstandigheden kan verrichten. Is er een aparte ingang voor levering of afhaling, dan zorgt de horecaondernemer ervoor dat in die ruimte tijdens de levering of afhaling alleen werknemers van de leverancier toegelaten zijn. Dient de levering of afhaling te gebeuren via de gelagzaal, dan wordt vooraf met de horecaondernemer afgesproken wanneer die kan plaatsvinden (in elk geval buiten de openingsuren) zodat de regels inzake social distancing kunnen worden nageleefd. Is er geen lever- of afhaalzone, dan gebeurt de levering of afhaling aan de deur van de horecazaak. Retour, leeggoed e.d. worden dan bij de deur klaargezet.
 • Geef de voorkeur aan het ondertekenen van leveringsbonnen door a posteriori te scannen. In elk geval zorgt men bij het ondertekenen van de leveringsbonnen ervoor dat de regels inzake social distancing worden nageleefd. Het document wordt door de horecaondernemer met zijn eigen balpen ondertekend. Wordt er een PDA (d.i. een personal digital assistant) gebruikt om de leveringsbon te ondertekenen, dan dienen de PDA en de stift die gebruikt worden, na de ondertekening te worden ontsmet.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk. Bij gebruik van een betaalterminal wordt de terminal voor en na gebruik ontsmet.
 • Commerciële bezoeken (B2B) zijn mogelijk indien aan alle preventiemaatregelen kan voldaan worden en gebeuren buiten de openingsuren van de zaak.
 • Werken aan tapinstallatie, koffiemachines en dergelijke gebeuren buiten de openingsuren van de zaak als de werken niet in veilige omstandigheden kunnen gebeuren tijdens de openingsuren. De technieker draagt een mondmasker en wast of ontsmet de handen bij aankomst en voor vertrek bij de klant. De technieker maakt gebruik van eigen arbeids- (computer, tablet, telefoon, balpen, divers) gereedschap voor de interventie. Het materiaal en de oppervlaktes die tijdens de interventie werden aangeraakt, worden ontsmet.
 • De ondernemer legt in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette leveranciers. De leverancier met gezondheidsklachten mag niet leveren. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt de leverancier onmiddellijk naar huis gestuurd. Leveranciers informeren de ondernemer indien ze kort na de levering ziek worden. In het actieplan moet ook worden vastgelegd wat er in dit geval moet gebeuren.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*