Drinkgelegenheden

Download richtlijnen Drinkgelegenheden

Zone

Alvorens op te starten

Voorwaarden

 • Voorzie nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven.

 • Communiceer tijdig met werknemers, inclusief tijdelijke werkkrachten, en alle andere stakeholders over de COVID-19-regels in de horecaonderneming. Leg aan alle werknemers de voorziene COVID-19-preventiemaatregelen uit en zie erop toe dat ze deze strikt naleven. Spreek hen direct aan bij niet-naleving.

 • Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affichage en signalisatie zichtbaar bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en socialemediakanalen.

 • Voorzie de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de gasten. Stel middelen ter beschikking om de handen te reinigen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep of handgel) of te ontsmetten. Plaats ook handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.

 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.

 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk. Meld dit reeds aan uw gasten bij reservatie.

 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.

 • In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2-meter) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Als er verschillende zalen zijn die van mekaar gescheiden worden, moet er een CO2-meter per zaal worden voorzien.

Zone

Ontvangst

Voorwaarden

 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is verplicht voor bezoekers vanaf 16 jaar en ouder van voorzieningen van horeca-activiteiten, met uitzondering van: de buitenruimtes van deze voorzieningen, inclusief de terrassen; en kortstondige toegang die niet gericht is op een consumptie in de voorziening (bv. toegang tot het toilet) mits een mondmasker gedragen wordt, hetzelfde geldt voor takeaway.

 • In de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, zijn mondmaskers die de mond en neus bedekken verplicht voor personeel.

 • Zelfs als het Covid Safe Ticket wordt gebruikt om toegang te verlenen tot de instelling, is het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als de klant aan tafel of aan de bar zit.

 • Horecazaken moeten sluiten tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens, behalve voor private bijeenkomsten in het kader van een huwelijk of uitvaart. Tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens is het niet toegestaan om maaltijden en dranken aan te bieden om af te halen en te leveren. 

 • Er mogen maximaal 6 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) aan een tafel, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont. Elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten, behalve om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen.

 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten (signalisatieplan, in de nodige talen en eventueel met pictogrammen) en breng ze deze van tevoren in herinnering.

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.

 • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.

 • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact met personeel en/of klanten.

 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.

 • Gelieve contactloos of elektronisch betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.

 • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.

 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen informeert, sensibiliseert en hen de voorziene preventiemaatregelen toelicht. Gasten moeten alle noodzakelijke informatie vóór of bij aankomst op een toegankelijke manier ontvangen, over alle maatregelen van de lokale volksgezondheidsinstanties, alsmede over specifieke maatregelen die worden genomen en die van invloed zijn op hun aankomst, verblijf en vertrek.

Zone

Verbruikszone (indoor en outdoor)

Voorwaarden

 • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang. Voorzie dit voor uw klanten op het terras.
 • De bediening wast en ontsmet regelmatig de handen.

 • Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd door elkaar geloop. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.

 • Doe zoveel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen.

Zone

Afruimen

Voorwaarden

 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen.

 • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik met zeep gereinigd en gespoeld worden, bij voorkeur in de afwasmachine bij + 60° C.

 • Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water. Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:

 • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,

 • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),

 • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,

 • spoel na met drinkbaar water.

 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik. Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

 • Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.

Zone

Afrekenen

Voorwaarden

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.

 • Doe zoveel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen. Meld dit al bij de reservatie.

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.

 • Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij.

 • Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden. Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.

 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische, voet- of elleboogbediening.

 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bv. met de elleboog).

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne. In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn. De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.

 • De keuken wordt maximaal verlucht, bv. door het gebruik van de dampkap. Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid.

 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.

 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers of klanten, de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.

 • Iedereen vermijdt zoveel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.

 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*