Drinkgelegenheden t.e.m. 8 juni ’21

Download richtlijnen Drinkgelegenheden t.e.m. 8 juni ’21

Zone

Alvorens op te starten

Voorwaarden

 • Voorzie chirurgische mondmaskers en alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven.
 • Communiceer tijdig met werknemers, inclusief tijdelijke werkkrachten, en alle andere stakeholders over de COVID-19-regels in de horecaonderneming. Leg aan alle werknemers de voorziene COVID-19-preventiemaatregelen uit en zie erop toe dat ze deze strikt naleven. Spreek hen direct aan bij niet-naleving.
 • Duid een COVID-19 coördinator aan, indien er geen interne preventieadviseur is. Zorg ervoor dat deze persoon een degelijke opleiding heeft gekregen.
 • Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affichage en signalisatie zichtbaar bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en socialemediakanalen.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dit te ondersteunen/ om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak).
 • Voorzie de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de gasten. Stel middelen ter beschikking om de handen te reinigen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep of handgel) of te ontsmetten. Plaats ook handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
 • Voorzie in de sanitaire installaties van de onderneming uitsluitend papieren handdoeken of papier op rol en afsluitbare vuilnisbakken.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk. Meld dit reeds aan uw gasten bij reservatie.
 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten. Dit geldt bij voorkeur ook voor het sanitair. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden inzake het leveren en onderhouden van de arbeidskledij op ondernemingsvlak.

Zone

Ontvangst

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen evt. aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten (signalisatieplan, in de nodige talen en eventueel met pictogrammen) en breng ze deze van tevoren in herinnering.
  • Draag steeds een mondmasker bij verplaatsingen en beperk uw verplaatsingen binnen de horecaonderneming.
  • Neem maatregelen om een fysieke afstand van minimaal 1,5 meter te garanderen bij de ontvangst van de gasten.
  • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
  • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.
  • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact met personeel en/of klanten.
  • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilbak met een deksel.
  • Gelieve contactloos of elektronisch betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
  • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
 • Werk zo veel mogelijk op reservatie.
 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen informeert, sensibiliseert en hen de voorziene preventiemaatregelen toelicht. Gasten moeten alle noodzakelijke informatie vóór of bij aankomst op een toegankelijke manier ontvangen, over alle maatregelen van de lokale volksgezondheidsinstanties, alsmede over specifieke maatregelen die worden genomen en die van invloed zijn op hun aankomst, verblijf en vertrek.

Zone

Terras als verbruikszone

Voorwaarden

 • Een open terras is een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of catering onderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.
 • Het terras moet minstens over één volledige zijde geopend zijn ongeacht de weersomstandigheden en dient voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bv. met een windscherm of zonnewering. Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen niet onder de definitie van een open terras.
 • Klanten mogen niet in de binnenruimte, tenzij om: gebruik te maken van het sanitair, door te wandelen naar het terras als dit op geen enkele andere manier toegankelijk is, om de rekening te betalen aan de kassa, met respect van afstandsregels.
 • Chirurgische mondmaskers, voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen (hoogte: 1,8 m), zoals plexi, op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is.
 • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang. Voorzie dit voor uw klanten op het terras.
 • De bediening wast en ontsmet regelmatig de handen. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
 • Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is af te raden. Oplossingen zijn borden aan de wand, of reeds bestaande moderne technologische toepassingen waar gasten via een QR-code de kaart op hun eigen smartphone downloaden. Je kan ook de menu- en drankenkaart op de website plaatsen en bij reservatie aan uw gasten vragen om ze daar te raadplegen. Indien er ondanks alles toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig die dan grondig na elke klant.
 • Gebruik papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten. Indien u toch absoluut van stof houdt, dient dit na iedere gast volledig afgeruimd te worden en gewassen op meer dan 60° C.
 • Op tafel staan géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie, azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen… Geef de voorkeur aan individueel verpakte porties (die u bv. zelf kan bereiden).
 • Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd door elkaar geloop. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.
 • Om de social distancing te vergemakkelijken kan het een optie zijn om het terras uit te breiden, natuurlijk mits de nodige vergunningen en in overeenstemming met de voorschriften van de lokale autoriteiten.
 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of walking lunches of -diners. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Klanten dienen tevens aan hun eigen tafel te blijven zitten. Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens, met uitzondering van de verkoop aan klanten van de terrassen van een horecazaak tot aan het sluitingsuur.
 • Doe zoveel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/oorstaafjes voor de klanten.

Zone

Afruimen

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen (hoogte: 1,8 m), zoals plexi, op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is.
 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek  moeten na ieder gebruik met zeep gereinigd en gespoeld worden, bij voorkeur in de afwasmachine bij + 60° C.
 • Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water. Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
  • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden, gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
  • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
  • spoel na met drinkbaar water.
 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik. Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.
 • Kartonnen of plastic bekers voor eenmalig gebruik kunnen een alternatief zijn.
 • Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.

Zone

Afrekenen

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen (hoogte: 1,8 m), zoals plexi, op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
 • Binnen kan op een vast punt de rekening betaald worden door een klant, met respect voor de regels van social distancing zoals 1,5 m (voorzie evt. signalisatie) en verplicht mondmasker.
 • Doe zoveel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen. Meld dit al bij de reservatie. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/oorstaafjes voor de klanten.

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen (hoogte: 1,8 m), zoals plexi, op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
 • Gebruik zeker geen handdoeken of elektrische handdrogers, maar wel papieren doekjes of papier op rol. Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij.
 • Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden. Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische, voet- of elleboogbediening.
 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bv. met de elleboog).

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen evt. aangevuld worden met face shields waar nodig (bv. in de afwaskeuken om te beschermen tegen spatten). Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen.
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen (hoogte: 1,8 m), zoals plexi, op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is. Houd geen besprekingen of taakverdelingen in kleine vertrekken.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne. In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn. De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • De keuken wordt maximaal verlucht, bv. door het gebruik van de dampkap. Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid.
 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.
 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers of klanten, de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.
 • Iedereen vermijdt zoveel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*