Drinkgelegenheden

Drinkgelegenheden zijn verplicht gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u. Takeaway van afhaalmaaltijden met alcoholische dranken is toegestaan tot 20u. Let op: een drinkgelegenheid mag geen afhaalmaaltijden aanbieden of leveren zonder over de nodige toelating van het FAVV te beschikken voor die activiteit.

Download richtlijnen Drinkgelegenheden

Zone

Ingang

Voorwaarden

 

 • Drinkgelegenheden zijn verplicht gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u. Takeaway van afhaalmaaltijden met alcoholische dranken is toegestaan tot 20u. Let op: een drinkgelegenheid mag geen afhaalmaaltijden aanbieden of leveren zonder over de nodige toelating van het FAVV te beschikken voor die activiteit.

 • Werk zo veel mogelijk op reservatie.

 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
 • Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven, zoals mondmaskers of hygiënische handschoenen. Mondmaskers kunnen eventueel aangevuld worden met face shields waar nodig (bv
  in de afwaskeuken om te beschermen tegen spatten). Gelaatsschermen kunnen een mondmasker enkel vervangen omwille van medische redenen.
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels (beschreven bij de richtlijnen) die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering.
 • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen (vanaf 12 jaar). Dit geldt voor ondernemer, personeel en klant, in iedere ruimte van de horecazaak, ook ondergenoemde ruimtes.

Zone

Verbruikszaal (binnen en buiten)

Voorwaarden

 • Restaurants mogen maximaal 10 personen per tafel toestaan, behalve wanneer het om één huishouden gaat dat samenwoont (in dat geval kan de tafel dus nog meer mensen bevatten). Je valt onder ‘restaurant’ als je een toelating van FAVV hebt.
 • Drinkgelegenheden mogen maximaal 4 personen per tafel toestaan, behalve wanneer het om één huishouden gaat dat samenwoont (in dat geval kan de tafel dus nog meer mensen bevatten). Je valt onder ‘drinkgelegenheid’ als je géén toelating van FAVV hebt.
 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. 
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (zie uitleg apart blok).
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk. Meld dit reeds aan uw gasten bij reservatie. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden
 • Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.
 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers, de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.
 • De keuken wordt regelmatig verlucht.
 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn, naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep… De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, deze personen komen dan inderdaad te kort bij elkaar. Indien dit niet mogelijk is, zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in de keuken zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.
 • Iedereen draagt een koksmuts of haarnetje, en uiteraard het mondmasker (dat in iedere ruimte verplicht is).
 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.
 • Voorzie geen diensten of activiteiten wanneer social distancing niet mogelijk is, zoals bv. kooklessen.

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bvb. met de elleboog).
 • Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zullen ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2 meter hoogte geplaatst te worden.
 • Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen.  Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische –, voet- of elleboogbediening.
 • Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.

Zone

Glazen, tassen, servieswerk en bestek

Voorwaarden

 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.
 • De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.
 • Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water.
 • Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
  • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
  • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
  • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
  • spoel na met drinkbaar water.
 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
 • Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*