Eetgelegenheden

Eetgelegenheden zijn verplicht gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u.

Download richtlijnen Eetgelegenheden

Zone

Ingang

Voorwaarden

 • Werk zo veel mogelijk op reservatie.
 • Eetgelegenheden zijn verplicht gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22u. (verduidelijking: Takeaway (afhaal en levering) is toegestaan met alcoholische dranken tot 20u).
 • Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging. U vindt een model van affiche en een communicatiekit op de website van de FOD Economie (bit.ly/GidsHoreca).
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
 • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
 • De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
 • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen (vanaf 12 jaar). Dit geldt voor ondernemer, personeel en klant, in iedere ruimte van de horecazaak, ook ondergenoemde ruimtes.
 • Probeer bij gebrek aan automatische deuren in de horecaonderneming zo veel mogelijk de deuren open te laten staan tijdens de openingsuren. Laat zo mogelijk de deuren open, indien niet mogelijk voorzie minstens om de 30 minuten desinfectering van de klink. De gastheer of gastvrouw kan de deur ook zelf openen.
 • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
 • Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

Zone

Verbruikszaal (binnen en buiten)

Voorwaarden

 • Voorzie desinfecterende gels voor uw klanten in de verbruikszaal en op het terras.
 • Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig die dan grondig na iedere klant.
 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. 
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (zie uitleg apart blok).
 • Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Neem maatregelen om de social distancing te respecteren. Neem indien nodig extra beschermingsmaatregelen zoals bvb. het plaatsen van plexischermen.
 • Doe zo veel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen. Meld dit al bij de reservatie. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/ oorstaafjes voor de klanten.

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.
 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers, de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.
 • De keuken wordt regelmatig verlucht.
 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn, naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep… De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, deze personen komen dan inderdaad te kort bij elkaar. Indien dit niet mogelijk is, zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in de keuken zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.
 • Iedereen draagt een koksmuts of haarnetje, en uiteraard het mondmasker (dat in iedere ruimte verplicht is).
 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.
 • Voorzie geen diensten of activiteiten wanneer social distancing niet mogelijk is, zoals bv. kooklessen.

 

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bvb. met de elleboog).
 • Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zullen ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2 meter hoogte geplaatst te worden.
 • Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische –, voet- of elleboogbediening.
 • Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.

Zone

Zelfbediening / buffetten

Voorwaarden

 • Indien er gebruik wordt gemaakt van drankautomaten, koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet door het personeel of worden ze door het personeel bediend.
 • Drankautomaten mogen na 20u ’s avonds geen alcoholische dranken meer aanbieden tot 5u ’s ochtends.

Zone

Fast-service restaurants

Voorwaarden

 • In de fast-service restaurants kan aan de kassa rechtstaand besteld worden op voorwaarde dat de veiligheidsregels in acht worden genomen, meer bepaald de afstandsregels of andere beschermingsmaatregelen zoals de verplichte mondmaskers voor het personeel of plexiglas.
 • Staand bestellen aan digitale bestelwanden kan enkel indien een desinfecterende handgel ter beschikking wordt gesteld van de klant en indien de bestelzuilwand telkens tussen 2 klanten wordt ontsmet door het personeel of door het personeel wordt bediend. Er staat ook duidelijke communicatie voor de klant die hem vraagt de handgel te gebruiken voor en na bestelling aan de bestelwand.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van drankautomaten, koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet door het personeel of worden ze door het personeel bediend.

Zone

Glazen, tassen, servieswerk en bestek

Voorwaarden

Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.

De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.

Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water.

Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:

 • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
 • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
 • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
 • spoel na met drinkbaar water.

Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.

Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*