Hotel en logies

Download richtlijnen Hotel en logies

Zone

Onthaalruimte, receptie, check-in en check-out

Voorwaarden

 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is niet verplicht bij de logiesactiviteit. Gasten of externen moeten echter wel een CST voorleggen om toegang te verkrijgen tot de ontbijtzaal, het restaurant of de sportzaal. Voor maaltijden die op de kamer genuttigd worden, is geen CST vereist.

 • In de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, zijn mondmaskers die de mond en neus bedekken verplicht voor personeel.

 • Het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief is verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als de klant aan tafel of aan de bar zit.

 • Vóór hun aankomst moeten de gasten informatie ontvangen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen. De gasten moeten ervan op de hoogte worden gesteld dat zij hun verblijf moeten uitstellen indien zij symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.

 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels (beschreven bij de richtlijnen) die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering.

 • Beperk het fysiek contact met gasten door zo veel mogelijk online incheck- en outcheckmogelijkheden te voorzien. Voorzie indien mogelijk droppoints waar kamersleutels contactloos gedeponeerd kunnen worden.

 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen informeert, sensibiliseert en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht (zoals beschreven in de richtlijnen).

 • Laat de deuren zoveel mogelijk open staan om te zorgen voor een goede verluchting en een aangepaste ventilatie van uw zaak.

 • Kamersleutels en sleutelkaarten van iedere vertrekkende gast moeten gedesinfecteerd worden.

Zone

Hotelkamers en logies

Voorwaarden

 • Stel een duidelijk plan/procedure op voor het personeel hoe de schoonmaak zal worden georganiseerd.

 • Gemeenschappelijke lichtschakelaars, deurklinken, handgrepen aan trappen, … dienen meermaals per dag gedesinfecteerd te worden.

 • Reiniging van kamers dient met zorg en met nadruk op desinfectie van oppervlakken te gebeuren.

Zone

Liften

Voorwaarden

 • De bedieningsknoppen moeten veelvuldig gereinigd worden.

Zone

Verbruikszone (indoor en outdoor)

Voorwaarden

 • Gasten of externen moeten een CST voorleggen om toegang te verkrijgen tot de ontbijtzaal, het restaurant of de sportzaal. Voor maaltijden die op de kamer genuttigd worden, is geen CST vereist.

 • In de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, zijn mondmaskers die de mond en neus bedekken verplicht voor personeel.

 • Het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief is verplicht voor alle klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Het mondmasker kan worden afgezet als de klant aan tafel of aan de bar zit.

 • Horecazaken moeten sluiten tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens, behalve voor private bijeenkomsten in het kader van een huwelijk of uitvaart. Tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens is het niet toegestaan om maaltijden en dranken aan te bieden om af te halen en te leveren.

 • Er mogen maximaal 6 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) aan een tafel, behalve als iedereen onder hetzelfde dak woont. Elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten, behalve om zich naar de bar of een buffet te verplaatsen.

 • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang. Voorzie dit voor uw klanten op het terras.

 • De bediening wast en ontsmet regelmatig de handen.

 • Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd door elkaar geloop. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.

 • Doe zoveel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen.

 • In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2-meter) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Als er verschillende zalen zijn die van mekaar gescheiden worden, moet er een CO2-meter per zaal worden voorzien.

Zone

Afruimen

Voorwaarden

 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen.

 • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik met zeep gereinigd en gespoeld worden, bij voorkeur in de afwasmachine bij + 60° C.

 • Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water. Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:

 • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
 • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
 • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
 • spoel na met drinkbaar water.
 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik. Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

 • Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.

 • Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij.

 • Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden. Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.

 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische, voet- of elleboogbediening.

 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bv. met de elleboog).

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne. In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn. De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.

 • De keuken wordt maximaal verlucht, bv. door het gebruik van de dampkap. Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid.

 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.

 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers of klanten, de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.

 • Iedereen vermijdt zoveel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.

 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld
  te worden.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*