Hotel en logies vanaf 1 september ’21

Download richtlijnen Hotel en logies vanaf 1 september ’21

Zone

Onthaalruimte, receptie, check-in en check-out

Voorwaarden

 • Vóór hun aankomst moeten de gasten informatie ontvangen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen. De gasten moeten ervan op de hoogte worden gesteld dat zij hun verblijf moeten uitstellen indien zij symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels (beschreven bij de richtlijnen) die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering.
 • Beperk het fysiek contact met gasten door zo veel mogelijk online incheck- en outcheckmogelijkheden te voorzien. Voorzie indien mogelijk droppoints waar kamersleutels contactloos gedeponeerd kunnen worden.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen die werkt in de horecazaak (i.e. horecaondernemer en personeel).
 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen informeert, sensibiliseert en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht (zoals beschreven in de richtlijnen).
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/oorstaafjes voor de klanten.
 • Kamersleutels en sleutelkaarten van iedere vertrekkende gast moeten gedesinfecteerd worden.

Zone

Hotelkamers, logies en gemeenschappelijke delen

Voorwaarden

 • Stel een duidelijk plan/procedure op voor het personeel hoe de schoonmaak zal worden georganiseerd.
 • Laat de kamermedewerkers steeds dezelfde verdieping/kamers reinigen. Vermijd dat kamers gereinigd worden bij aanwezigheid van de gast.
 • Gemeenschappelijke lichtschakelaars, deurklinken, handgrepen aan trappen, … dienen meermaals per dag gedesinfecteerd te worden.
 • Reiniging van kamers dient met zorg en met nadruk op desinfectie van ppervlakken te gebeuren:
  • Reiniging van alle contactpunten zoals o.a./: lichtschakelaars, handvaten, afstandsbediening…
  • Beperk zoveel mogelijk losse items in de kamers zoals brochures, magazines, sierkussens, … en alle decoratieve items die mogelijk in contact zijn geweest met gasten.
  • Vuil linnen meteen verwijderen in daarvoor bestemde linnenzakken/manden en gescheiden houden van proper linnen.
  • Vermijd alle contact van het gezicht met linnen, afval en andere objecten die mogelijk contact hadden met gasten.
  • Voorzie in de badkamer zo veel mogelijk enkel individuele zeepjes, douchegel, shampoo… Indien er vaste voorzieningen in de kamer zijn, moeten deze elementen bij elke kamerreiniging ontsmet worden.
  • Handvatten van douchedeuren, kranen, knoppen voor doorspoelen van WC’s moet dagelijks ontsmet worden.
  • Voorzie passende recipiënten voor de opvang van het (afval) materiaal gebruikt voor de toepassing van individuele en collectieve hygiëne zoals zakdoekjes en wegwerpreinigingsdoekjes (en gebruikte beschermingsmiddelen)
  • De kamers moeten dagelijks goed verlucht worden, en zeker minstens 1, uur aan een stuk na het uitchecken. Kamers zonder ramen mogen niet worden verhuurd.
  • Was na elke kamer/ruimte de handen of handschoenen goed met water en zeep
  • Voorzie voldoende tijd zodat de reiniging grondig kan gebeuren.
 • Reinigingsdoeken, dweilen, poetsvodden moeten grondig gewassen worden op meer dan 60°C en moeten sneller omgewisseld worden.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker, of wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm, is verplicht voor het personeel.

Zone

Liften

Voorwaarden

 • Het gebruik van liften is beperkt tot individuen of tot personen die de kamer delen. Het gebruik van de trappen zal worden aangemoedigd met respect voor de social distancing.
 • De bedieningsknoppen moeten veelvuldig gereinigd worden.

Zone

Verbruikszone (indoor en outdoor)

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers, voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang. Voorzie dit voor uw klanten op het terras.
 • De bediening wast en ontsmet regelmatig de handen. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
 • Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd door elkaar geloop. Plaats bijvoorbeeld een bordje ‘Wait to be seated’.
 • Doe zoveel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/oorstaafjes voor de klanten.
 • In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2-meter) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Als er verschillende zalen zijn die van mekaar gescheiden worden, moet er een CO2-meter per zaal worden voorzien.
 • Dansfeesten zijn tot en met 30 september 2021 enkel toegelaten in het kader van private bijeenkomsten, massa-evenementen en bepaalde kleinere evenementen. Private bijeenkomsten zijn bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen. Ze mogen binnen georganiseerd worden voor een maximum van 200 personen tot en met 30 september en van 500 personen vanaf 1 oktober 2021. Ze mogen buiten georganiseerd worden voor een maximum van 400 personen tot en met 30 september 2021 en van 750 personen vanaf 1 oktober 2021.

Zone

Afruimen

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
 • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik met zeep gereinigd en gespoeld worden, bij voorkeur in de afwasmachine bij + 60° C.
 • Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water. Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
  • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
  • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
  • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
  • spoel na met drinkbaar water.
 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik. Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.
 • Kartonnen of plastic bekers voor eenmalig gebruik kunnen een alternatief zijn.
 • Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen aangevuld worden met face shields waar nodig. Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. Ook klanten dragen bij iedere verplaatsing verplicht een mondmasker.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
 • Gebruik zeker geen handdoeken of elektrische handdrogers, maar wel papieren doekjes of papier op rol. Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij.
 • Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden. Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische, voet- of elleboogbediening.
 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bv. met de elleboog).

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • Chirurgische mondmaskers voor het personeel zijn verplicht. Mondmaskers kunnen evt. aangevuld worden met face shields waar nodig (bv. in de afwaskeuken om te beschermen tegen spatten). Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne. In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn. De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • De keuken wordt maximaal verlucht, bv. door het gebruik van de dampkap. Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid.
 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.
 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers of klanten, de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.
 • Iedereen vermijdt zoveel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.

Zone

Zelfbediening/ buffetten

Voorwaarden

 • Voor zelfbediening gelden dezelfde goede praktijken als bepaald onder de andere punten van verbruikszalen, met dien verstande dat de gasten zelf langs de zelfbedieningstoog of het buffet passeren om zichzelf te bedienen.
 • De zelfbedieningstoog moet zodanig ingericht zijn dat ook hier de regels rond social distancing worden gerespecteerd. Vermijd drukte in deze zone door actief aan crowd control te doen.
 • Zorg ervoor dat klanten bij het betreden van de buffetzone verplicht worden om hun handen te ontsmetten met voorziene handgels. Laat bvb. het personeel hier grondig op toekijken. Klanten dragen verplicht een mondmasker.
 • Het hanteren van bulkproducten is toegestaan na grondig ontsmetten van de handen van de klanten. Dat betekent dat bestek, serviesgoed, opschepbestek, te consumeren gerechten, drankautomaten, koffiemachines en dergelijke gebruikt kunnen worden door de klanten.

Zone

Seminaries en vergaderzalen

Voorwaarden

 • Mensen dragen verplicht een mondmasker bij verplaatsingen.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*