Hotel en logies

Download richtlijnen Hotel en logies

Zone

Onthaalruimte, receptie, check-in en check-out

Voorwaarden

 • Werk zo veel mogelijk op reservatie.
 • Vóór hun aankomst in een accommodatie moeten de gasten informatie ontvangen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen. De gasten moeten ervan op de hoogte worden gesteld dat zij hun verblijf moeten uitstellen indien zij symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, of indien zij in de 14 dagen voor hun geplande verblijf in contact zijn geweest met een persoon met COVID-19 of met symptomen die op COVID-19 duiden.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels (beschreven bij de richtlijnen) die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken in herinnering.
 • Beperk het fysiek contact met gasten door zo veel mogelijk online incheck- en outcheckmogelijkheden te voorzien. Voorzie indien mogelijk droppoints waar kamersleutels contactloos gedeponeerd kunnen worden.
 • Gasten dragen een mondmasker in horecazaken, behalve wanneer ze aan tafel zitten.
 • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor de horecaondernemer. Bij medische redenen mag het mondmasker vervangen worden door een gelaatsscherm.
 • Doe een welkomstgesprek met je klanten, waarbij je hen informeert, sensibiliseert en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht (zoals beschreven in de richtlijnen).
 • Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen aan de receptie. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen duidelijk maken. Voorzie fysieke afscheidingen op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/ oorstaafjes voor de klanten.
 • Voorzie geen welkomstdranken of- versnaperingen in zelfbediening. Verwijder alle magazines, toeristische gidsen/stadsplannen en promomateriaal in de onthaalruimte.
 • Kamersleutels en sleutelkaarten van iedere vertrekkende gast moeten gedesinfecteerd worden.
 • Het dragen van een mondmasker, of wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm, is verplicht voor het zaalpersoneel. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken.

Zone

Hotelkamers, logies en gemeenschappelijke delen

Voorwaarden

 • Stel een duidelijk plan/procedure op voor het personeel hoe de schoonmaak zal worden georganiseerd.

 • Laat de kamermedewerkers steeds dezelfde verdieping/kamers reinigen.Vermijd dat kamers gereinigd worden bij aanwezigheid van de gast.

 • Gemeenschappelijke lichtschakelaars, deurklinken, handgrepen aan trappen… dienen meermaals per dag gedesinfecteerd te worden.

 • Reiniging van kamers dient met zorg en met nadruk op desinfectie van oppervlakken te gebeuren:

  • Reiniging van alle contactpunten zoals o.a.: lichtschakelaars, handvaten, afstandsbediening…

  • Beperk zoveel mogelijk losse items in de kamers zoals brochures, magazines, sierkussens, … en alle decoratieve items die mogelijk in contact zijn geweest met gasten.

  • Vermijden van contact tussen linnen en afval.

  • Vuil linnen meteen verwijderen in daarvoor bestemde linnenzakken/manden en gescheiden houden van proper linnen.

  • Vermijd alle contact van het gezicht met linnen, afval en andere objecten die mogelijk contact hadden met gasten.

  • Voorzie in de badkamer zo veel mogelijk enkel individuele zeepjes, douchegel, shampoo… Indien er vaste voorzieningen in de kamer zijn, moeten deze elementen bij elke kamerreiniging ontsmet worden.

  • Handvatten van douchedeuren, kranen, knoppen voor doorspoelen van WC’s moeten dagelijks ontsmet worden.

  • Voorzie passende recipiënten voor de opvang van het (afval)materiaal gebruikt voor de toepassing van individuele en collectieve hygiëne zoals zakdoekjes en wegwerpreinigingsdoekjes (en gebruikte beschermingsmiddelen).

  • De kamers moeten dagelijks goed verlucht worden, en zeker minstens 1 uur aan een stuk na het uitchecken. Kamers zonder ramen mogen niet worden verhuurd.

  • De minibar blijft leeg.

  • Was na elke kamer/ruimte de handen of handschoenen goed met water en zeep.

 • Voorzie voldoende tijd zodat de reiniging grondig kan gebeuren.
 • Maak eventueel gebruik van beschermingsmiddelen zoals (wegwerp)handschoenen en wees aandachtig bij het aan- en uitdoen en het weggooien ervan.
 • Reinigingsdoeken, dweilen, poetsvodden moeten grondig gewassen worden op meer dan 60°C en moeten sneller omgewisseld worden.
 • Het dragen van een mondmasker, of wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm, is verplicht voor het zaalpersoneel. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken.
 • Aan gasten die meerdere dagen in de horecaonderneming verblijven kan voorgesteld worden om zelf de kamer op orde te houden. Het onderhoud van de kamer door het personeel zou desgevallend enkel gebeuren op expliciete vraag van de gasten, en enkel wanneer er geen gasten in de kamer aanwezig zijn.

Zone

Liften

Voorwaarden

 • Het gebruik van liften is beperkt tot individuen of tot personen die de kamer delen. Het gebruik van de trappen zal worden aangemoedigd met respect voor de social distancing.
 • De bedieningsknoppen moeten veelvuldig gereinigd worden.

Zone

Verbruikszaal (binnen en buiten)

Voorwaarden

 • Voorzie desinfecterende gels voor uw klanten in de verbruikszaal en op het terras.
 • Gasten dragen een mondmasker in horecazaken, behalve wanneer ze aan tafel zitten.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten van de verschillende tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Gebruik papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten. Indien u toch absoluut aan stof houdt dient dit na iedere gast volledig afgeruimd te worden en gewassen op meer dan 60 ° C.
 • Op tafel géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen… Geef voorkeur aan individueel verpakte porties, (die u zelf kan bereiden).
 • Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt is absoluut af te raden. Oplossingen zijn borden aan de wand, of reeds bestaande moderne technologische toepassingen waar gasten via een QR-code de kaart op hun eigen smartphone downloaden. Je kan ook de menu- en drankenkaart op de website plaatsen en bij reservatie aan uw gasten vragen om ze daar te raadplegen.
 • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (zie uitleg apart blok).
 • Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.
 • Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een vast personeelslid dat enkel deze taak op zich neemt en dat alleen tot in de afwaskeuken komt.
 • Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Neem maatregelen om de social distancing te respecteren. Neem indien nodig extra beschermingsmaatregelen zoals bvb. het plaatsen van plexischermen.
 • Doe zo veel mogelijk digitaal en contactloos. Stimuleer elektronische betalingen. Meld dit al bij de reservatie. Bij gebruik van de pinautomaat dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of voorzie een systeem zoals in de handel met handgels/oorstaafjes voor de klanten.

Zone

Keuken

Voorwaarden

 • De HACCP-regels worden net als buiten COVID-tijden rigoureus toegepast.
 • In geen geval mogen personen die niet tot het personeel behoren, zoals leveranciers,  de keukens, dienstlokalen of magazijnen betreden.
 • De keuken wordt regelmatig verlucht.
 • Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. Indien dit niet mogelijk is wordt dit gereedschap regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • In alle ruimten dienen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten beschikbaar te zijn, naast ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep… De medewerkers worden verzocht om de handen minstens om het half uur te wassen en te ontsmetten, en telkens men materiaal heeft aangeraakt dat mogelijk door anderen kan besmet zijn.
 • Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, deze personen komen dan inderdaad te kort bij elkaar. Indien dit niet mogelijk is, zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in de keuken zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.
 • Het dragen van een mondmasker, of wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm, is verplicht voor het keukenpersoneel. Uiteraard draagt iedereen een koksmuts of haarnetje.
 • Handdoeken, afwasmateriaal, kokskleding dienen veelvuldig gewisseld te worden.
 • Voorzie geen diensten of activiteiten wanneer social distancing niet mogelijk is, zoals bv kooklessen.

Zone

Sanitair

Voorwaarden

 • Bekijk of openen/sluiten van de deuren eventueel mogelijk is zonder de handen te gebruiken (bvb. met de elleboog).
 • Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. In geval er meerdere urinoirs aanwezig zijn, zullen ze dus misschien niet allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2 meter hoogte geplaatst te worden.
 • Gebruik zeker geen handdoeken of elektrische handdrogers, maar wel papieren doekjes of papier op rol. Voorzie volop ontsmettingsmateriaal en vul dit regelmatig bij.
 • Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. Wastafels zijn bij voorkeur te voorzien van kranen met elektronische –, voet- of elleboogbediening.
 • Voorzie een globaal plan dat duidelijk vastlegt wie wat schoonmaakt, met welke frequentie en met welke producten.
 • Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.

Zone

Zelfbediening / buffetten

Voorwaarden

 • Voor zelfbediening gelden dezelfde goede praktijken als bepaald onder de andere punten van verbruikszalen, met dien verstande dat de gasten zelf langs de zelfbedieningstoog passeren om zichzelf te bedienen en nadien de tafel zelf afruimen. Elke service wordt gedaan in individuele wegwerpschotels.
 • Voorzie een vervolgtraject met behulp van bvb. vloermarkering om de 1.5 meter.
 • De zelfbedieningstoog moet zodanig zijn ingericht dat ook hier de regels rond social distancing worden gerespecteerd.
 • De organisatie van de zelfbedieningstoog moet zodanig zijn dat ALLE bulkproducten ontoegankelijk zijn voor de klant (d.w.z. inclusief bestek, serviesgoed, … en te consumeren gerechten). Een alternatief is dat alle producten worden voorverpakt of geserveerd door medewerkers die zeer strenge handhygiëneregels hanteren en mondmaskers dragen.
 • Wijs zelf de tafel aan waaraan de gasten mogen gaan zitten. Vraag indien mogelijk aan de gasten dat slechts 1 persoon per tafel naar de zelfbedieningstoog komt om wachtrijen te vermijden.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van drankautomaten, koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet door het personeel of worden ze door het personeel bediend.

Zone

Seminaries en vergaderzalen

Voorwaarden

 • Voor zalen gelden dezelfde regels als voor de verbruikszaal.
 • In conferentiezalen is het dragen van een mondmasker verplicht.

Zone

Room service

Voorwaarden

 • De huidige regels blijven van kracht. Ofwel haalt de gast zelf de bestelling op buiten de kamer (bvb. in de verbruikszaal). Ofwel brengt een horecamedewerker de bestelling tot aan de kamerdeur.
 • Elk fysiek contact tussen gast en horecamedewerker zo veel mogelijk vermeden. Dit geldt ook bij het afruimen van de bestelling.

Zone

Glazen, tassen, servieswerk en bestek

Voorwaarden

 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.
 • De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.
 • Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kunt u naspoelen met koud drinkbaar water.
 • Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra aandacht besteden aan volgende punten:
  • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
  • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
  • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
  • spoel na met drinkbaar water.
 • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
 • Was uw handen voor u de gewassen glazen aanraakt.

Contact

Nog vragen?

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je steeds bij ons terecht met al je vragen over regelgeving en wetgeving. Vul daarvoor het onderstaande formulier in en wij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Ben je nog geen lid of heb je vragen over onze ledenvoordelen? Wil je weten waarmee wij je kunnen helpen? Neem contact met je regiocoördinator, zij helpen je graag verder. Je vindt hun gegevens hier terug.

Contact
*